top of page
Screen Shot 2019-09-23 at 15.20.22.png

Celebrate Club (2014)

Screen Shot 2019-09-23 at 12.46.00.png

YLE TV1 - Kesäksi kotiin (2018)

VIDEOS
Screen Shot 2019-09-23 at 15.26.26.png

HKTDC Food Expo (2017)

Screen Shot 2019-09-23 at 15.31.43.png

Huawei Finland (2016)

Screen Shot 2019-09-23 at 12.40.51.png

JET Magazine (2017)

Screen Shot 2019-09-23 at 15.39.17.png

hkclubbing.com (2015)

Screen Shot 2019-09-26 at 16.09.41.png

Restaurant&Bar HK - Lego (2009)

INTERVIEWs / articles
Screen Shot 2019-09-22 at 20.31.00.png
Screen Shot 2019-09-23 at 14.13.52.png
Screen Shot 2019-09-22 at 20.37.09.png
Screen Shot 2019-09-22 at 20.41.56.png

Gloria (2018)

TK Magazine (2017)

The Coca Cola Company (2019)

Aromi (2019)

Screen Shot 2019-09-23 at 14.22.15.png
Screen Shot 2019-09-23 at 14.35.48.png
Screen Shot 2019-09-23 at 14.42.04.png
Screen Shot 2019-09-23 at 14.48.11.png

The Loop HK (2017)

Food'n' chef (2015)

South China Morning Post (2017)

The Loop HK (2016)

ARCTIC BLUE GIN
Screen Shot 2019-09-23 at 14.55.24.png
Screen Shot 2019-08-28 at 11.30.50.png
Screen Shot 2019-09-23 at 15.03.05.png
Screen Shot 2019-09-23 at 15.10.31.png

Kauppalehti (2018)

Viisi Tähteä (2018)

Good News from Finland (2019)

Good News from Finland (2019)

Story of Arctic Blue Gin

bottom of page